LA TECNOLOGIA QUE ENS MOU

Metro Bus Tren Tram

SocMobilitat té l'objectiu de fer més senzill el transport de Barcelona i de Catalunya a 5,6 milions d'habitants de 253 municipis, que generen més de 900 milions de viatges a l'any.

T-MOBILITAT LA NOVA TARGETA DE MOBILITAT
DE CATALUNYA T'AJUDARÀ EN ELS TEUS
DESPLAÇAMENTS DIARIS

Tarjeta T-Mobilitat

LA TECNOLOGIA I EL TRANSPORT
UNITS A CATALUNYA

La implantació de la nova targeta T-MOBILITAT aportarà les tecnologies més avançades al transport de Catalunya.
Projecte pioner i innovador, que desplegarà la tecnologia contactless al transport de Catalunya, dotant-lo també d'altres serveis com un Centre de Gestió de la Informació del Transport, un Centre d'Atenció al Client i un conjunt d'eines virtuals (web i app) que facilitaran la mobilitat als seus usuaris.

T-Mobilitat App

BARCELONA A L'AVANTGUARDA EN TECNOLOGIA INTEL·LIGENT PER A LA MOBILITAT

T-MOBILITAT, un projecte emblemàtic, que s'articula a través d'un contracte de col·laboració entre el sector públic i el sector privat, permetrà situar a Barcelona a l'avantguarda en tecnologia intel·ligent pel transport urbà i interurbà i consolidar-se com una de les ciutats de referència en l'àmbit de les SmartCities, estenent les seves avantatges a tot Catalunya.

  • Indra
  • La Caixa
  • Moventia
  • Fujitsu

QUATRE SOCIS LÍDERS EN INNOVACIÓ

Els quatre socis que formen SocMobilitat són líders en innovació i en l'aplicació de les últimes tecnologies a cada un dels sectors en què operen.

Les seves capacitats aportaran al projecte de la T-MOBILITAT la tecnologia més avançada pel transport, l'experiència en l'operació del transport públic,i el desplegament massiu i manteniment de tots els equips instal·lats, així com una gran solidesa financera.

sociedad catalana

SOCIETAT CATALANA PER A LA MOBILITAT, S.A.

En compliment del que estableix l’article 319 de la Ley de Sociedades de Capital, es fa públic que la Junta General Ordinària i Universal d’accionistes de la Societat, amb data 15 de Juny de 2.015 va acordar reduir el capital social en la xifra de 117.460 Euros per a deixar-lo establert en la xifra de 9.873.668,- Euros. La reducció del capital té per finalitat la devolució d’aportacions als accionistes i s’efectua mitjançant reducció del valor nominal de les accions a la xifra de 49.368,34.- Euros de valor nominal cadascuna d’elles. La reducció del capital s’efectuarà dins el termini d’un mes a comptar des de la data de l’últim anunci de reducció del capital social. La suma a abonar a cada accionista és 7.341,25 Euros.
Es fa constar que l’anunci inicialment publicat al BORME, en data 19 de juny de 2015, figura un import superior al que es va acordar abonar als accionistes, essent l’import mencionat a la present publicació, el correcte.
Barcelona, a 27 de novembre de 2015. Manuel J. Silva Sánchez Secretari del Consell d’Administració.